Home

 

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17283 н073005 5992 Садово Балък Сартъ Нива
н17020A н013022 5001 Садово Фуража Нива
н17020B н013023 4040 Садово Фуража Нива
н17019 н015012 8000 Садово Целината Нива