HOME
 

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18002 н65927.23.144 2320 Севлиево Балабанца Нива
н18001 н65927.69.11 3980 Севлиево Кирова Воденица Нива
н18008 н541.541 1092.6 Севлиево Севлиевски лозя Парцел
н18003 н65927.130.250 3690 Севлиево Черковището Нива
н18168A н65927.78.6 4141 Севлиево Турски Гробища Нива
н18168B н65927.90.47 580 Севлиево Балък Ямаса Нива
н18168C н65927.130.90 2570 Севлиево Черковището Нива