HOME

 

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17150 н007062 700 Синитово Сиклюка Нива
н17151 н010026 500 Синитово Синия Мост Нива
н17149 н018043 4730 Синитово Среща Нива
н18120 н015082 3040 Синитово Среща Нива