HOME

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18119A н66915.17.150 8399 Скутаре Када Пара Оризище
н18119B н66915.17.119 18208 Скутаре Када Пара Оризище
н18127 н66915.26.79 8700 Скутаре Елешиците Нива
н18128 н66915.31.54 10007 Скутаре Чифлика Оризище
н18135 н66915.10.48 11698 Скутаре Чаирите Нива
н18176A н66915.4.31 4551 Скутаре Гьопса Нива
н18176B н66915.4.32 4550 Скутаре Гьопса Нива
н18229 н66915.29.4 3700 Скутаре Йотов Герен Нива