Home


 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18129A н014003 10699 Смоляновци Полето Нива
н18129B н041200 3000 Смоляновци Илиоското Ливада
н18129C н041113 2003 Смоляновци Терзийското Нива