HOME
    

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18235A н68134.2814.334 5528 София-Връбница Чучулица Нива
н18244 н68134.2804.35 5192 София-Връбница Зад Ливаде Ливада