Home


 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18178A н052006 5577 Стамболийски Горен Алчак Нива
н18178B н052007 7294 Стамболийски Горен Алчак Нива
н18178C н052008 3111 Стамболийски Горен Алчак Нива
н18178D н052009 5602 Стамболийски Горен Алчак Нива
н18178E н052010 6391 Стамболийски Горен Алчак Нива
н18255 н127002 4077 Стамболийски Голям Ирим Нива