HOME
 

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18077 н68850.64.4 8152 Стара-Загора  Орта Бозалък Нива