HOME
 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18134 н071001 1000 Сухозем Долен Бостанлък Нива
н18150 н302053 4200 Сухозем Ередже Дере Нива