HOME 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18028 н044003 10885 Тополчане Гробищата Нива
н18037 н045032 4145 Тополчане Гробищата Нива
н18063 н058098 7150 Тополчане Катър Чеир Нива
н18066 н055001 5581 Тополчане АТ Чеир Нива
н18067 н049077 3715 Тополчане Разлива Нива