HOMEКод Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18227 н72709.36.90 3800 Тополи Дядо Тодорова Тумба Нива