HOME

 
Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18163 н266002 1859 Варвара Гювенджово Нива
н18164 н322005 2615 Варвара Ръщела Изоставена