HOME


 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18170 УПИ III, плн.681, кв.21 729 Владимирово   Парцел