HOMEКод Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н12037 н019026 6976 Войводиново Када Пара Нива
н18136 н11845.33.13 13095 Войводиново Гъсти Могили Нива
н18137 н11845.51.45 3559 Войводиново Баш Пара Нива
н18138 н11845.16.16 3000 Войводиново Када Пара Нива
н18139 н11845.22.21 3998 Войводиново Златината Нива
н18140 н11845.21.35 4801 Войводиново Златината Нива
н18141 н11845.31.39 3553 Войводиново Гъсти Могили Нива
н18142A н11845.37.12 5999 Войводиново Дим Пара Нива
н18142B н11845.37.32 4499 Войводиново Дим Пара Нива
н18143A н11845.37.27 3658 Войводиново Дим Пара Нива
н18143B н11845.37.28 3660 Войводиново Дим Пара Нива
н18186 н11845.3.137 8571 Войводиново Кара Ача Нива
н18224 н11845.17.9 9996 Войводиново Када Пара Нива
н18225 н11845.50.226 6438 Войводиново Исака Нива