HOME
    

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н10136 н040177 6401 Ягодово Беговица Нива
н10448 н014089 7795 Ягодово Гюмюш ада Нива
н10111 н024034 13690 Ягодово Егреците Нива
н10461 н024073 4066 Ягодово Егреците Нива
н18023A н040147 6500 Ягодово Кьошка Нива
н18023B н040148 12501 Ягодово Кьошка Нива
н18033 н021045 3001 Ягодово Горен Вакъв Нива
н18084 н021065 6748 Ягодово Горен Вакъв Нива
н18203 н035144 3000 Ягодово Агълите Нива