HOME
    

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18070 н87727.23.107 3530 Яхиново Капинките Нива
н18071 н87727.108.4 2899 Яхиново Могилите Нива