HOME

       

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18010 н001017 8162 Юнаците Къшлата Пасище,мера
н18074 н012013 3840 Юнаците Попови Брясти Оризище
н18111 н039009 1910 Юнаците Къра Пасище,мера
н18112 н038008 3132 Юнаците Къра Нива