Home

 

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18207 н077001 17356 Загоре Мерата Нива
н18208 н070048 15169 Загоре Мерата Нива