HOME

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н10854B н001023 8601 Желязно Арманлъка Нива
н10854C н001025 5580 Желязно Арманлъка Нива
н10854А н001024 6021 Желязно Арманлъка Нива
н18161A н29235.9.8 21069 Желязно Караача Нива
н12040С н006024 5999 Желязно Личева Ливада Нива
н12040А н005019 6000 Желязно Мерата Нива
н12040В н005027 3001 Желязно Мерата Нива
н15006 н004009 13950 Желязно Стойна Могила Нива
н18220A н29235.11.6 4743 Желязно Хаджи Саид Пара Нива
н18220B н29235.11.7 4000 Желязно Хаджи Саид Пара Нива