HOME

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
           
н12021 н022197 10238 Златитрап Камиша Нива
н17038 н022076 6067 Златитрап Камиша Нива
н17074 н014062 5539 Златитрап Кепенека- 2 Овощна
н10847A н012035 1500 Златитрап Мерите - 2 Нива
н10847B н012033 18517 Златитрап Мерите-2 Нива
н17086 н019037 4250 Златитрап Османица Нива
н10309C н017025 2500 Златитрап Шоповата нива Нива
н10309D н017024 3773 Златитрап Шоповата нива Нива
н10309А н017010 7601 Златитрап Шоповата нива Нива
н10309В н017011 7500 Златитрап Шоповата нива Нива