HOME


 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н18209A н060015 3603 Златна Панега Под Мела Нива
н18209B н063021 5299 Златна Панега Златановски Блок Нива
н18221A н049012 5000 Златна Панега Мильова Шума Нива
н18221B н040013 2006 Златна Панега Гайдарска Могила Ливада
н18221C н040033 1292 Златна Панега Гайдарска Могила Нива