HOME
 

 

Код Имот номер Площ Землище Местност Ползване
           
н17244A н119014 5871 Звъничево Сухи Ниви Нива
н17244B н119005 4690 Звъничево Сухи Ниви Нива
н17343A н041002 10826 Звъничево Черни Могили Нива
н17343B н040010 944 Звъничево Черни Могили Нива
н18014A н044055 5595 Звъничево Черни Могили Нива
н18014B н044026 4100 Звъничево Черни Могили Нива
н18114 н047052 3753 Звъничево Черни Могили Нива
н18115A н047024 1092 Звъничево Черни Могили Нива
н18115B н047007 1418 Звъничево Черни Могили Нива
н18115C н047005 1417 Звъничево Черни Могили Нива
н18115D н045013 5688 Звъничево Черни Могили Нива
н18156 н047032 940 Звъничево Черни Могили Нива
н18212 н106001 8447 Звъничево Сухи Ниви Нива
н18213 н117001 5015 Звъничево Сухи Ниви Нива